Profil

Jeg har tegnet og malet fra min  tidligste ungdom.
Min far var flittig fritidsmaler og i en periode elev hos Preben Hornung
Godt inspireret af min far gik jeg en kunstnerisk løbebane imøde.

 

 
 21 år gammel startede jeg på Glyptotekets tegne- og maleskole - forskole til Kunstakademiet - hos kunstmaler Askov Jensen 
Efter dette blev jeg i 1969 optaget på Kunstakademiets Malerskole,  Charlottenborg i København.
Jeg gik hos Egil Jakobsen og Knud Nielsen.
Som gæstelærer havde Harald Leth stor betydning for mig.
 

  
 
 
 
 
 
Jeg udtrykker mig lyrisk og ekspressivt.
I særlig grad er mødet med den nordiske natur en god drivkraft for mit maleri.
 
Rejser til Færøerne og Island betyder meget for mig, men også Italien og  Berlin er blandt mine favoritter.
Således er mine motiver  både mennesker i bybilledet, drømmebilleder, sagn, myter, fortællinger samt lyriske landskaber 
 
 
 
 

 

 
 

Jeg er medlem af "Kunstforeningen af 18. November" 

Jeg er tilknyttet Galleri Nybro, hvor jeg udstiller mine malerier, collager og tegninger.

 

 

 
 
 
Sanne Steen Villadsen  | sannesteenvilladsen@hotmail.com